Środowisko

 

 

Szkodliwość baterii, które niesegregowane trafiają do strumienia śmieci komunalnych, jest bardzo duża. Wrzucone do „zwykłych” śmieci wydzielają toksyczne związki, które mogą trafić bezpośrednio do gleby, a następnie przeniknąć do wód gruntowych. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu. Substancje te są bardzo toksyczne dla organizmów żywych - mogą powodować groźne choroby.

 

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące tym zakresie przepisy,
wszystkim swoim Klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie zbiórki zużytych akumulatorów. Zachęcamy do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów podlegających recyklingowi, jednocześnie zapewniamy między innymi:

* odbiór zużytych akumulatorów własnymi środkami transportu,
* pojemniki na zużyte akumulatory,
* konkurencyjną cenę na złom akumulatorowy,
* prowadzenie działalności zbiórki złomu akumulatorowego w sposób w pełni udokumentowany
* szybkość i solidność świadczonych usług.

Zużyte, nadające się do utylizacji i recyklingu akumulatory można pozostawić w każdym z naszych punktów sprzedaży, tym samym przyczyniając się ochrony środowiska. Każdy akumulator i produkt zawierający znak: Cd, Hg, Pb, objęty jest wymogiem selektywnej zbiórki odpadów.