Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma AKBA Sp. z o.o. z siedzibą: Nowowiejskiego 26; 96-313 Jaktorów Kolonia, Nip: 5291850710; Regon: 0001069781. Dane osobowe pozyskane w procesie komunikacji mailowej przetwarzamy w celu zapewnienia poprawności tego procesu, wykonywania ofert handlowych, zawarcia i realizacji umów, w tym zapewnienia wysokiej jakości usług (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. b RODO), wykonywania innych czynności związanych z główną działalnością spółki oraz ciążących na niej obowiązkach prawnych. Inicjowanie oraz kontynuacja korespondencji traktowane są jako zgoda dorozumiana na przetwarzanie w tym zakresie.
Zachowujecie Państwo wszelkie prawa wynikające z treści rozporządzenia.